TOP 3 hãng Smartkey hàng đầu cho ô tô hiện nay
TOP 3 hãng Smartkey hàng đầu cho ô tô hiện nay
TOP 3 hãng Smartkey hàng đầu cho ô tô hiện nay
TOP 3 hãng Smartkey hàng đầu cho ô tô hiện nay

TOP 3 HÃNG Smartkey hàng đầu cho ô tô hiện nay

Smartkey là chìa khóa thông minh, sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm . Lắp được cho nhiều dòng xe Toyota ,Honda,Mazda, Chevrolet,Nissan,Huyndai,...

Hôm nay Rambo Auto sẽ nêu cho các bạn 3 hãng Smartkey chất lượng nhất hiện nay 

1. Smartkey NTEK

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Kết nối đề nổ từ xa với Smartphone

- Có mặt dưỡng nút Start/Stop theo xe như bản đủ ( hạn chế dòng xe )

2. Smartkey OVI

Smartkey cao cấp OVI là sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm .Lắp được cho nhiều dòng xe Toyota ,Honda,Mazda, Chevrolet,Nissan,Huyndai,...

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Mở khóa bằng mật khẩu Keyless 6 kí tự

3. Smartkey PKE

Smartkey cao cấp PKE là sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm . Lắp được cho nhiều dòng xe Toyota ,Honda,Mazda, Chevrolet,Nissan,Huyndai,...

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Mở khóa bằng mật khẩu Keyless 6 kí tự

Cập nhật 25/02/2020 <AH>

TOP 3 hãng Smartkey hàng đầu cho ô tô hiện nay

0₫
Nhà sản xuất: Khác
Mã SP

TOP 3 HÃNG Smartkey hàng đầu cho ô tô hiện nay

Smartkey là chìa khóa thông minh, sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm . Lắp được cho nhiều dòng xe Toyota ,Honda,Mazda, Chevrolet,Nissan,Huyndai,...

Hôm nay Rambo Auto sẽ nêu cho các bạn 3 hãng Smartkey chất lượng nhất hiện nay 

1. Smartkey NTEK

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Kết nối đề nổ từ xa với Smartphone

- Có mặt dưỡng nút Start/Stop theo xe như bản đủ ( hạn chế dòng xe )

2. Smartkey OVI

Smartkey cao cấp OVI là sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm .Lắp được cho nhiều dòng xe Toyota ,Honda,Mazda, Chevrolet,Nissan,Huyndai,...

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Mở khóa bằng mật khẩu Keyless 6 kí tự

3. Smartkey PKE

Smartkey cao cấp PKE là sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm . Lắp được cho nhiều dòng xe Toyota ,Honda,Mazda, Chevrolet,Nissan,Huyndai,...

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Mở khóa bằng mật khẩu Keyless 6 kí tự

Cập nhật 25/02/2020 <AH>