SMARTKEY cao cấp NTEK - Kết nối Smartphone
SMARTKEY cao cấp NTEK - Kết nối Smartphone
SMARTKEY cao cấp NTEK - Kết nối Smartphone
SMARTKEY cao cấp NTEK - Kết nối Smartphone
SMARTKEY cao cấp NTEK - Kết nối Smartphone
SMARTKEY cao cấp NTEK - Kết nối Smartphone

Smartkey cao cấp NTEK là sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm .

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Kết nối đề nổ từ xa với Smartphone

- Có mặt dưỡng nút Start/Stop theo xe như bản đủ ( hạn chế dòng xe )

Cập nhật 25/02/2020 <AH>

SMARTKEY cao cấp NTEK - Kết nối Smartphone

0₫
Nhà sản xuất: Khác
Mã SP

Smartkey cao cấp NTEK là sản phẩm giúp khởi động và dừng nổ máy với các tính thông minh khác đi kèm .

- Chức năng :

+ Khởi động tắt mở máy bằng nút Start/Stop

+ Khởi động tắt mở máy từ xa bằng Smartkey

+ Tự động đóng và mở khóa khi lại gần hoặc ra xa ( có đóng gập gương )

+ Tự động chốt cửa khi khởi hành ( Auto Lock)

+ Kết nối đề nổ từ xa với Smartphone

- Có mặt dưỡng nút Start/Stop theo xe như bản đủ ( hạn chế dòng xe )

Cập nhật 25/02/2020 <AH>