Hướng dẫn khách hàng tìm nhanh sản phẩm mong muốn :

Đây là giao diện chính khi truy cập web Rambo Auto bằng máy tính : 

Bước 1 : Click vào thanh tìm kiếm 

Bước 2 : Gõ loại sản phẩm và tên xe muốn tìm .Ví dụ gõ : " Cốp điện mazda CX5 "

Bước 3 : Nhấn  "Enter"  và xem kết quả tìm kiếm :


Đây là giao diện chính khi truy cập web Rambo Auto bằng Smartphone : 

Bước 1 : Click vào thanh tìm kiếmBước 2 : Gõ loại sản phẩm và tên xe muốn tìm .Ví dụ gõ : " Cốp điện BMW X5"


Bước 3 : Nhấn biểu tượng tìm kiếm màu đen và chờ kết quả

Cập nhật 05/25/2020 <AH>

Hướng dẫn tìm nhanh sản phẩm

0₫
Nhà sản xuất: Khác
Mã SP

Hướng dẫn khách hàng tìm nhanh sản phẩm mong muốn :

Đây là giao diện chính khi truy cập web Rambo Auto bằng máy tính : 

Bước 1 : Click vào thanh tìm kiếm 

Bước 2 : Gõ loại sản phẩm và tên xe muốn tìm .Ví dụ gõ : " Cốp điện mazda CX5 "

Bước 3 : Nhấn  "Enter"  và xem kết quả tìm kiếm :


Đây là giao diện chính khi truy cập web Rambo Auto bằng Smartphone : 

Bước 1 : Click vào thanh tìm kiếmBước 2 : Gõ loại sản phẩm và tên xe muốn tìm .Ví dụ gõ : " Cốp điện BMW X5"


Bước 3 : Nhấn biểu tượng tìm kiếm màu đen và chờ kết quả

Cập nhật 05/25/2020 <AH>